Meklēt
Palīdzība
Sekojiet mums
Par

Biežāk uzdotie jautājumi

Bērni

Dokumenti, kas nepieciešami bērniem

 

1. Kādi dokumenti jāsagatavo, ja bērns lidos kopā ar abiem vai vienu no vecākiem?

Ja bērns dosies lidojumā kopā ar abiem vai vienu no vecākiem, un ceļošana notks Šengenas zonā, jāsagatavo personu apliecinošs dokuments – pase vai personas identifikācijas karte.

 

Ja bērns dodas uz ārvalstīm kopā ar vienu no vecākiem, robežkontroles punkta ierēdņiem jāuzrāda tikai bērna personu apliecinošs dokuments. Otra vecāka rakstiska atļauja nav jāsagatavo. Ja bērna uzvārds nesakrīt ar uzvārdu, kas ir vienam no vecākiem, ar kuru bērns dodas uz ārvalstīm, robežkontroles punkta ierēdņiem, tiem pieprasot, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.

Piezīme. Bērna dzimšanas apliecība nav personu apliecinošs dokuments, kas būtu derīgs ceļojumam uz ārvalstīm.

 

2. Vai bērna dzimšanas apliecība ir derīgs personu apliecinošs dokuments un ar to pietiks, lai dotos lidojumā?

Bērna dzimšanas apliecība nav personas apliecinošs dokuments un tas nav derīgs ceļojumam uz ārvalstīm. Bērnam, dodoties ceļojumā ar lidmašīnu, Šengenas zonā, obligāti jāsagatavo pase vai personas identifikācijas karte.

 

3. Kādi dokumenti jāsagatavo, ja bērns lidos bez vecākiem, bet ar pavadošo personu?

Ja bērns dosies ceļojumā bez vecākiem, bet kopā ar personu, kas to pavadīs, obligāti jāsagatavo šie dokumenti:

  • viena vai abu vecāku rakstiski un tiesiski (notāra, diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes ierēdņa, vecākā) apstiprināta atļauja un tās kopija;
  • personu apliecinošs dokuments – pasei vai personas identitātes karte, ja lidojums paredzēts Šengenas zonā.

Piezīme. Bērna dzimšanas apliecība nav personas apliecinošs dokuments un tas nav derīgs ceļojumam uz ārvalstīm.

 

4. Ja paredzēts, ka bērns dosies lidojumā kopā ar organizētu bērnu grupu, kādus dokumentus nepieciešams sagatavot?

Lidojumam kopā ar organizētu bērnu grupu (lidojumi vai ekskursijas kopā ar mākslas, zinātnes, sporta vai citiem kolektīviem), jāsagatavo ceļojuma organizatora raksts un tā kopija, kuru tas būtu apstiprinājis ar parakstu un zīmogu un tajā jābūt norādītiem bērnu, kas dodas lidojumā, un personu, kas tos pavadīs, vārdiem un uzvārdiem. Raksts ar personu vārdiem un uzvārdiem, tā kopija un vecāku atļaujas (ja lidojums paredzēts ārpus Šengenas zonas) līdz pat ceļojuma beigām jāglabā pie ceļojuma organizatora.

 

5. Kādam jābūt spēkā esamības termiņam bērna personas apliecinošajam dokumentam?

Spēkā esamības termiņš bērnu personas apliecinošajiem dokumentiem parasti ir mazāks, nekā pieaugušo dokumentiem (2-5 gadi), tāpēc, pirms došanās lidojumā, ieteicams pārliecināties par dokumenta spēkā esamības termiņa beigu datumu. Dokumentiem jābūt spēkā visu lidojuma laiku – ja lidojuma laikā beidzas to spēkā esamības termiņš, dokumenti netiks uzskatīti par spēkā esošiem.

 

6. Kādi dokumenti jāsagatavo, kad bērns atgriežas no ārvalstīm?

Atgriežoties Latvijā un ja bērns ir Latvijas pilsonis, pietiek ar pasi vai personas identitātes karti (personas identitātes karte ir spēkā tikai Šengenas zonā). Papildu atļaujas vai dokumentus nav nepieciešams kārtot, pat tad, ja bērna atgriešanās paredzēta bez vecākiem.

 

7. Vai tad, ja bērnam ir vīza, viņš drīkst ceļot viens?

Ja lidošanai nepieciešama vīza, zīdaiņi vai bērni drīkst ceļot tikai kopā ar vīzā norādīto pieaugušo.